Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.7.22 / dotaz č. 140954
Dobrý den.
Obracím se na Vás z dotazem a prosbou. Jsem majitelem fotovoltaické elektrárny od roku 2007, uvedenou do provozu v říjnu téhož roku. Od OTE jsem obdržel zprávu o ukončení provozní podpory OZE/DZ na základě zákona č. 180/2005 Sb. a vyhlášky č. 475/2005 Sb. pro zdroj 003146_Z11 s uvedením do provozu dne 25. 10. 2007. Do této doby jsem předpokládal a počítal s podporou 20 let, na OTE jsem se obrátil z dotazem a vysvětlením, proč provozní podpora je 15 let, ano vyhláška č. 475/2005 Sb. stanovuje 15 let, ale byla novelizována vyhláškou č. 364/2007 Sb., posléze vyhláškou č. 347/2012 Sb., kde je podpora už 20 let, nerozumím hlavně článku II, přechodné ustanovení, ,,Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (č.364/2007) platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb,,
V příloze je podpora stanovena na 20let.

Moc Vás Prosím, zda mi můžete vysvětlit danou problematiku a jak to je pro můj zdroj.
Moc děkuji a přeji hezký den.

U zdrojů, uvedených do provozu v roce 2007 se doba vyplácení provozní podpory podle zákona 180/2005 Sb. řídila tehdy platnou vyhláškou 475/2005 Sb. Tam správně uvádíte, že je doba předpokládané životnosti stanovena na 15 let a proto byla historicky od této doby i odvozena délka vyplácení dotační podpory zákonem.

Později, se doba životnosti prodloužila z původních 15 na 20 let, ale bohužel nikoliv zpětně. Tedy u zdrojů, které byly zprovozněny do té doby, se počítalo stále s 15letou životností, resp. dobou vyplácení podpor.

Už samotné řízení parametrů pro vyplácení zákonem, aby bylo určováno podřízeným předpisem - vyhláškou, je tak trochu proti mysli... Ale zatím s touto historickou konstrukcí nikdo neuspěl, kdo ji chtěl napadnout, proto to nedoporučuji. Naopak, nyní vás nic nesvazuje z hlediska dotace a můžete si tedy na střechu něco přidat, zmodernizovat, doplnit abyste měl po 15 letech moderní elektrárnu.

Vyhláška z roku 475/2005 Sb, dnes již není platná.

Fotovoltaika
1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 15 let.
2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu.
3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:

Celkové měrné investiční náklady
[Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu
[kWh/kWp]
< 135 000 > 980
kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického výkonu solárního panelu dosažitelného za daných referenčních podmínek.

I když ne každý se dívá na konec zákona, zpravidla kdy začíná platit zákon, jaké jsou výjimky a přechodná ustanovení - na to se moc lidí nedívá. Z vámi uvedeného citovaného znění vyplývá i moje stanovisko, které jasně definuje, že nové vyhlášky platí vždy o datumu směrem do budoucna, ale nikoliv zpětně (nemají zpětnou účinnost).
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Legislativa
tisk