Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.8.22 / dotaz č. 141059
Dobrý den,
chceme prodávat pouze jedne byt v bytovém domě. Od energetického specialisty nám bylo řečeno, že musí vyhotovit energetický průkaz pro celou budovu. Pro jeden byt to už prý nelze, Je to pravda? Děkuji.
Dobrý den,

ano je to pravda.
Průkaz energetické náročnosti budovy, dále jen PENB, se v případě prodeje bytové jednotky vyhotovuje na celou budovu a tento průkaz budovy je též PENB bytové jednotky.
Zákon 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií v §7a odst. 8 říká: Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy.

Tento zákon dále hovoří v odstavci 3: Vlastník jednotky je povinen prokazatelným způsobem pro naplnění povinnosti podle tohoto odstavce si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce a předložit tento PENB nebo jeho kopii možnému kupujícímu, nejpozději před podpisem smlouvy.

V odstavci č. 2 tento zákon píše: vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni opatřit si PENB při prodeji bytové jednotky.
Shrnutí:
PENB budovy je též PENB pro bytovou jednotku a PENB pro bytovou jednotku nelze vyhotovit.
Povinnost vyhotovit PENB pro prodej má vlastník budovy nebo SVJ.
Obraťte se na SVJ nebo vlastníka budovy a písemně si vyžádejte PENB. SVJ je povinno Vám předat PENB (stačí prostá kopie), a to do 60 ti dnů od prokazatelného požádání o tento PENB.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV tisk