Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.8.22 / dotaz č. 141134
Dobrý den,

chtěl bych Vás ještě poprosit o odpověď na dodatečnou otázku k mému dříve položenému dotazu evidovanému pod číslem 141081, a to:

Které řešení z dále uvedených je úspornější:

a) Fotovoltaika s výrobou elektřiny k zabezpečení ohřevu TUV
b) Fotovoltaika s výrobou elektřiny a ukládání přebytků vyrobené energie do fyzické baterie.
c) Kombinace fotovoltaiky s výrobou elektřiny pro vlastní spotřebu, ohřevem TUV a zbytku přebytečné energie do baterie

K variantě písm. a) Mám dílčí dotaz zda ohřev TUV vyrobenou elektřinou je stejně energeticky náročný jako ohřev plynem?

Naše roční spotřeba elektřiny na běžný provoz činí 3,428 MWh a spotřeba plynu na topení, ohřev TUV a vaření 12,675 MWh. Lze odhadnout úsporu/zvýšení spotřeby elektřiny a plynu za předpokladu shodných cen 1MWh plynu a elektřiny, a stejného množství potřebné elektřiny plynu na ohřev 100 l TUV v jednotlivých výše uvedených variantách písmeno a) až c)
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.
Vždycky je třeba posuzovat konkrétní dům individuálně, např. optimalizační studií. Každý dům má totiž jinou cenu elektřiny, jinou spotřebu a jiný průběh. Každý investor má také jiná očekávání a potřeby. To je nad rámec bezplatné poradny.

Obecně platí:
a) Fotovoltaika s výrobou elektřiny k zabezpečení ohřevu TUV. Nejméně efektivní řešení. Tuto nevýhodu mohou vyvážit nižší investiční náklady a nulová administrativa. I na toto řešení lze získat dotaci.
b) Fotovoltaika s výrobou elektřiny a ukládání přebytků vyrobené energie do fyzické baterie. To je efektivní řešení, ale ekonomika závisí na ceně elektřiny a baterií. Cena elektřiny uložené do baterie je 4 až 8 Kč/kWh, k tomu připočtěte výrobní náklady elektřiny z FVE ve výši 2,5 až 3,5 Kč/kWh. Je tato elektřina levnější, než za kolik nakupujete ze sítě? Případná dotace samozřejmě ceny vlastní elektřiny sníží až o 50 %.
c) Kombinace fotovoltaiky s výrobou elektřiny pro vlastní spotřebu, ohřevem TUV a zbytku přebytečné energie do baterie. Obecně je výhodnější elektřinu z FVE spotřebovat v domě ihned, třeba i pro ohřev vody. Výhodnost baterie viz předchozí bod.
d) Zda ohřev TUV vyrobenou elektřinou je stejně energeticky náročný jako ohřev plynem? Moderní plynový kotel má průměrnou roční účinnost okolo 104 %. Pozor, tato účinnost je vztažena na výhřevnost plynu. Platíte však za spalné teplo. Je tedy třeba počítat s účinností vztaženou na spalné teplo, což je cca 93 %. Další ztráty v jednotkách % mohou vznikat v potrubí. Účinnost el. ohřevu je 99 %. Zhruba tedy platí, že při náhradě plynu elektřinou ušetříte cca 6 % Pokud máte starší atmosférický kotel s horší účinností (např. 85 %), bude úspora vyšší.

S pozdravem
K. Srdečný