Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.8.22 / dotaz č. 141226
Provozuji FVE o výkonu 4,6 KW na rodinném domě. Panely jso o výkonu 230 W a dochází jim životnost.
Mohu nainstalovat na jejich místo panely výkonnější (450 W nebo 700 W), které by celkovou výkonnost
FVE zvýšily nad 4,6 KW? Co je nutno podniknout s povolením od úřadů?
Děkuji za odpověď předem.
Váš dotaz je stručný, nestandardní a proto na něj nebude lehké jasně odpovědět. Obecnou odpovědí bychom se dostali na 3-5 hodin konzultace a ještě bychom nebyli u konce. Dovolím si proto začít jen stručně a pokud budete chtít pokračovat v konzultaci, bude nutné upřesnění položených otázek.

a) V úvodu uvádíte že máte nainstalovaný FVS o výkonu 4,6kWp s moduly o velikostí 230Wp a že modulům dochází životnost. Kdo vám tuto informaci sdělil, případně jak jste určil životnost, případně jak se provedlo měření životnosti modulů (panelů.) Myslím si totiž, že nemusíte (nemáte) mít pravdu, protože pokud jsou moduly kvalitně vyrobeny a správně namontovány, pak je jejich životnost 40-50 let. Pokud tak máte starou elektrárnu, pak to však bude v pořádku.

b) Nainstalování panelů (modulů) na jejich dosavadní místo má opět několik aspektů. V zásadě proč ne. Ale jedná se o elektrický systém, který prošel pro elektrickou a požární bezpečnost výchozí elektrickou revizí a následnými opakovanými revizemi. Pokud máte FVS již tak dlouho, měl by na chyby v FVS přijít revizní technik a měl vás o nich již 4-12 kráte informovat, podle stáří FVS a četnosti revizí. Protože tak možná neučinil, mám za to, že je FVS ve smyslu výkonu systému v naprostém pořádku stav odpovídající stáří FVS. Sdělte mě, jestli se mýlím. Za předpokladu, že jste jako dobrý hospodář revize prováděl.

V případě, že uvažujete o výměně všech modulů za výkonnější typy, pak se bude jednat o rekonstrukci nebo modernizaci výrobny elektřiny nebo její části a v tom případě, podle druhu připojení do distribuční soustavy, může toto podléhat v prvním stádiu stavebnímu řízení. Pak bude nutné opět provést výpočet a sestavit novou projektovou dokumentaci, a protože se bude jednat o větší zásah, bude s největší pravděpodobností nutné vyměnit i střídač, a tedy informovat o změnách a získat povolení od místního distributora elektřiny. To však nemusí být konec. Do hry může vstoupit ještě i případná dotace.

V případě, že přikročíte k rozsáhlejší změně výrobny může to znamenat, úplnou nebo částečnou ztrátu dotace, od doby provedení zásahu - investiční nebo provozní dotace. A to jednou provždy. Je proto důležité myslet i na daňovou a ekonomickou otázku, nikoliv jen na technickou otázku při výměně FVS.

c) Ohledně povolení od úřadů má opět několik možných stavů a výsledků řešení. Pokud vyměníte například pouze např. 1 modul na FVS, pak nemusíte vůbec nikomu nic hlásit. Modul (panel) je samostatným výrobkem a jako takový je proto samostatně certifikován (měřen, odzkoušen) a proto při jeho prosté výměně nemusí býti cokoliv hlášeno.

V případě, že dojde však k výměně 1 modulu za štítkový (jmenovitý) větší výkon modulu, je možné, že po ověřovacím výpočtu nebude rovněž nutné nic hlásit a výměnu budete možni provést. Při výměně většího počtu modulů se musí postupovat stejně - provést energetický výpočet vlivu na velikost nového jmenovitého výkonu. Pokud nový jmenovitý výkon nepřekročí původní instalovaný výkon, pak budete moci rovněž provést výměnu a nikomu nic nehlásit. Pokud by došlo např. k částečné výměně nebo úpravě kabelového propojení, pak budete muset jedině provést novou revizi elektro.

Pokud máte nějaké upřesňovací zadání, abych mohl poradit konkrétněji, napište nový dotaz do systému EKIS, kde se budu snažit již být trochu konkrétnější. Potřebuji ale například údaje o tom kdy byla elektrárna připojena (datum připojení), jak je připojena nyní (přímý výkup, zelený bonus, bez podpory). Jaká investiční dotace byla na FVS čerpána?
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk