Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.9.22 / dotaz č. 142652
Dobrý den,

ráda bych instalovala na rodinný domek malou větrnou turbínu o výkonu do 3 kW, velikostně se jedná o zařízení většího satelitního přijímače. Zajímalo by mě zda-li i v takovém případě je třeba souhlasu nějakého orgánu veřejné moci (stavební úřad příp. jiný úřad)? Vyrobenou energii plánuji pouze pro osobní spotřebu.

Předem děkuji za Vaši odpověď.
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.

Větrná elektrárna potřebuje stavební povolení podle zákonač.183/2006 Sb. Doporučuji tedy nechat zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci a požádat stavební úřad o stavební povolení. Úřad si může vyžádat stanoviska dalších orgánů, např. hygieny nebo leteckého provozu.

Pokud bude elektrárna připojena k síti, potřebujete souhlas distributora (ČEZ Distribuce).
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/formulare/pro-vyrobny-nn


Licenci na podnikání v energetice nepotřebujete, pokud už na domě nemáte jinou elektrárnu (např. solární).

Doporučujeme projít si obdobné dotazy:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/127890
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/140614
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/139316

Přejeme úspěšnou stavbu!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk