Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.9.22 / dotaz č. 142737
Dobrý den
Dle Vaší nabídky prosím o ověření funkčnosti spalinové cesty mého komínu.
Jedná se o zděný komín s pevnou nerezovou vložkou o průměru 140 mm. Komín je umístění uvnitř objektu a je vysoký 11 m.
Vybraný spotřebič je kotel OPOP H416-ECO-U. Připojen kouřovodem DN 130 mm. Do místnosti je neuzaviratelný přívod spalovacího vzduchu.
Tepelný výkon - jmenovitý 16kW
Účinnost 84,2%
CO2 - obsah 12%
Hmotnostní tok spalin 11 g/s
Teplota spalin na hrdle spotřebiče 253°C
Požadovaný tah (podtlak) 15 - 22 Pa

DěkujiOrientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s pevnou nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce 0,27 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn z místnosti, do které je vzduch přiváděn kruhovým otvorem. Výpočtem byla ověřována dimenze nerezové vložky DN 140 mm (dle požadavku tazatele), do které by měl být připojen kotel na hnědé uhlí OPOP H416EKO U o jmenovitém výkonu 16 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 253°C, hmotnostní průtok spalin 11 g/s a požadavek na tah 22 Pa (hodnoty dle technických informací výrobce spotřebiče). Ve výpočtu je počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 30°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 9,5 m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 140, při účinné výšce 9,5 m je splněna tlaková podmínka a rychlost proudění spalin. Není splněna teplotní podmínka. Při spalování hnědého uhlí výpočet prokázal možnost kondenzace.
Tlaková podmínka je splněna s rezervou 1,4 Pa. Minimální výška komínu, při které vychází tlaková podmínka při celoročním provozu je 9 m. Rychlost proudění spalin vyšla 0,94 m/s. Teplotní podmínka není splněna o 60°C.
Zlepšení teplotní podmínky lze, obecně, dosáhnout např. izolací vložky, zateplením nadstřešní části komínu, zateplením části komínu v nevytápěném prostoru nebo změnou paliva (spotřebiče). Čím vyšší je komín, tím více se teplotní podmínka zhoršuje. V tomto případě je komín poměrně vysoký a problém je i v palivu, kde rosný bod hnědého uhlí je na úrovni 120-125°C.
Před pořízením spotřebiče, doporučujeme konzultovat problém s výrobcem spotřebiče.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk