Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.22 / dotaz č. 142922
Žádám o výpočet spalinové cesty dle následujících parametrů:
Lokalita: okr. Třebíč, nadmořská výška 460m, v zástavbě
Jeden spotřebič: Prity 95 Ltd, WD W24, krbová kamna, kusové dřevo, spalování prohořívací sekundární.
Jmenovitý výkon: 24 kW, účinnost 76,8%, co2 8,1%, tok spalin 26 g/s, teplota spalin 215C, podtlak 12 Pa, spalinové hrdlo 150mm.
Kouřovod: ocel 1mm kruh 150mm, délka 1,0m (výška 0,7m), 1x90 koleno s revizním otvorem, vše ve vytápěném obytném prostoru.
Přívod vzduchu: do místnosti ke spotřebiči, kruh 125mm, plast, délka 3m, výška 0,4m, koleno 1x90
Komín: komínová vložka Jeremias EW-FU 150mm 0,8mm nerez ocel pro osazení do šachty, jeden T-kus (sopouch) 87°, umístění uvnitř objektu, svislý, celková výška 5,1m, účinná 4,1m, z toho 2m nad střechou, 1 m v nevytápěném prostoru, 1,1m ve vytápěném.
Plášť komínu je původní zděný cihlový 47x47cm (vnitřní 17x17cm) účinná výška 1,1m + dále pokračují 3m betonové tvarovky 36x36cm, vnitřní průměr kruh 28cm - nerezová vložka opatřena kamenitou izolací skořepinou 25mm, vzduchová mezera 45 mm a tl. betonové tvarovky min. 35mm.
Dále komínový nadstavec/prodloužení 3-vrstvý Jeremias DW-FU 0,8mm 150mm nerez ocel, 32,5 mm izolace, délka 2,1m.
Celková účinná výška komínu vč. nadstavce je 6,2m
Stříška Jeremias Regenhaube
Orientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s pevnou nerezovou vložkou. Ve výpočtu bylo počítáno, dle zadání v dotazu, se dvěma úseky komínu a izolovaným nadstřešním nástavcem (tepelný odpor komínových konstrukcí 0,27- 0,5 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn z místnosti, do které je vzduch přiváděn kruhovým kanálem DN 125. Výpočtem byla ověřována dimenze nerezové vložky DN 150 mm (dle požadavku tazatele), do které by měla být připojena krbová kamna s výměníkem na dřevo o jmenovitém výkonu 24 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 215°C, hmotnostní průtok spalin 26 g/s a požadavek na tah 12 Pa (hodnoty dle zadání tazatele). Ve výpočtu je počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 30°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 6,2 m. Účinná výška dopočítána dle zadání účinných výšek jednotlivých úseků komínu.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 150, při účinné výšce 6,2 m není splněna tlaková podmínka.
Tlaková podmínka není splněna o 1,6 Pa. Rychlost proudění spalin vyšla 1,99 m/s. Teplotní podmínka je splněna o 95,3°C resp. 100°C (nástavec).
Tlaková podmínka je splněna o 1,7 Pa v případě, že ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C).
Zlepšení tlakové podmínky lze dosáhnout zvětšením otvoru pro přívod vzduchu. Ve výpočtu vyšel průměr 250 mm.
V případě, že by byla celková účinná výška nižší než 6,2 m tlaková podmínka by se zhoršila.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk