Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.22 / dotaz č. 142957
Dobrý den,
V roce 2012 jsme čerpali dotaci Zelená úsporám na pasivní dům a termické solární panely.
Doba udržitelnosti pro tyto dotace je 15 let.

Vzhledem k současným cenám energií bych chtěl nahradit elektrokotel tepelným čerpadlem a termické solární panely fotovoltaikou.
V podmínkách původní smlouvy je uvedena u odstavce o době udržitelnosti možnost vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.

Mohu tedy tuto výměnu provést? Potřebuji nějaký souhlas?
A mohu na tato řešení čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám?

Děkuji a přeji hezký den
Dobrý den,
doba udržitelnosti pro dotace Zelená úsporám z roku 2012 je 15 let, přesně jak píšete.
Všechny změny v objektu v době udržitelnosti, které mají vliv na jeho energetickou náročnost, je povinné oznámit poskytovateli dotace, tedy Státnímu fondu životního prostředí a případně doložit, že se provedenými změnami parametry objektu nezhorší.

Váš záměr tedy primárně v předstihu zkonzultujte s Fondem, https://novazelenausporam.cz/kontakty/
Případně kontaktujte administrátora původní žádosti o dotaci.

Podle mého názoru by neměl být problém s výměnou elektrokotle za tepelné čerpadlo, včetně možnosti čerpání dotace.
Pokud by se fotovoltaika doplňovala navíc ke stávajícímu termickému systému, opět bych v tom neviděl problém. Pokud však chcete termcký systém fotovoltaikou nahradit, bude potřeba prokázat, že se nezhorší parametry, na základě kterých byla čerpána původní dotace.