Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.9.22 / dotaz č. 143153
Dobrý den,
musí být zpracován průkaz energetické náročnosti na přetlakovou halu? Je považována za stavbu? Nafukovací přetlaková hala bude sloužit jako zastřešení bazénu na letním koupališti aby jej bylo možné byužívat i v zimních měsících. Rozměry haly jsou 58,00 x 30,00 x 9,50m. Vstup do haly je zajištěn ze stávající bazénové haly plaveckého 25m bazénu. Přístup je umožněn tunelem-spojovacím krčkem - koridorem, který je napojen na vstupní průchodovou komoru vedoucí do haly. Hala je ukotvena prostřednictvím ocelové lanové sítě k betonovému základu. Kotevní základ má rozměr 1,0 x 0,65 m a délku po obvodu 176,00m. Pro udržování nafukovací haly slouží dmychadlo, které je zároveň určeno pro vytápění v hale. Dmychadlo nasává potrubím čerstvý vzduch a vzduch přiváděný z haly do hlavního ventilátoru.
Děkuji
Dobrý den,
děkuji za váš dotaz a uvádím následující:
Energetická náročnost budov je řešena v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Zde je uvedena definice budovy v tomto znění: Budovou je nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení.
Dále norma ČSN 730540-2, která stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základního požadavku na stavby na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. V této normě jsou uvedeny případy, pro které případy norma neplatí, a to budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky a další.
Z výše uvedeného dle mého pohledu vyplývá, že na nafukovací přetlakové haly není požadavek na plnění energetické náročnosti a tedy povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB