Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.22 / dotaz č. 143319
Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat jaké povolení bych potřeboval , pokud bych chtěl na potok umístit mikro vodní elektrárnu seturn. Děkuji za odpověď .
Dobrý den,
Z hlediska českého práva se za malou vodní elektrárnu považují elektrárny do výkonu 10 MW. Z hlediska povolení je důležité, zda stavebně potřebujete zasahovat do vodního toku a zda chcete dodávat přebytky do sítě. Popisují postup v případě, že tomu tak je:

• pro zvolenou lokalitu zjistěte, zda je pro váš záměr volná, tj. zda není obsazena jiným subjektem, nebo zda v ní nejsou jiné vyšší zájmy (Okresní úřad, útvar ŽP)
• Zjistěte, zda lze získat potřebné pozemky do vlastnictví, nebo dlouhodobého pronájmu (Okresní úřad, útvar výstavby).
• Opatřete si mapovou dokumentaci - snímky z pozemkové mapy (Katastrální úřad).
• Požádejte o souhlas z vodohospodářského hlediska (Správce toku povodí).
• Požádejte o souhlas a podmínky k připojeni MVE na veřejnou distribuční síť (rozvodná energetická společnost).
• Získejte stanovisko z hlediska územního plánu a požádejte o zahájení územního a vodoprávního řízení (Okresní úřad útvar výstavby a útvar životního prostředí).
• Zadejte vypracování projektové dokumentace (projektant).
• S vyhotovenou projektovou dokumentací požádejte o stavební povolení (Okresní, stavební úřad).
• Objednejte technologické zařízení MVE (dodavatelská firma).
• Zadejte stavební práce po dohodě s dodavatelem technologie.
• Získejte licenci "výrobce elektrické energie" (Energetický regulační úřad)
Odpovídá:  Ing. Jindřich Gabriel - EKIS Chomutov Auxilien
Téma:  Energie vody
tisk