Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.11.22 / dotaz č. 145996
dobrý den,

1) prosím o radu z hlediska zpracování PENB. Stavební úřad chce zpracovat PENB na novostavbu objektu šaten pro zázemí tenisu. Dle projektu objekt nebude vytápěn - topení není navrženo, vnitřní teploty nejsou definovány. V PD je napsáno užití pouze v létě. V objektu je navrženo osvětlení a na hygienickém zázemí je řešen větší ohřev teplé vody (sprchy) a lokální odtahy s definovaným průtokem vzduchu, dle čidel pohybu nárazové větrání. Má stavební úřad pravdu, pokud PENB požaduje ? pokud ano, jak určit vztažnou plochu pokud nejsou definovány vnitřní teploty (406/2000 §2r,x)
2) pokud by byla vytápěna pouze část objektu - denní místnost, ale část hygienického zázemí by vytápěna nebyla (ale je tam osvětlení a ohřev TV) - spadá ohřev TV, osvětlení do výpočtu i když je v nevytápěné zóně a bude tvořit většinu energetické potřeby?

děkuji
Dobrý den,

add1) PENB se vztahuje pro vytápěné budovy resp. pro vytápěné ocelené části budovy. V zákonu 406/2000 Sb. parf. 2,písmeno p je budova definovaná takto: budova nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení (důležité je tam to slovíčko vytápění, chlazení).

add2) pokud by byla vytápěná jen část objektu, zpracuje se PENB pro vytápěnou část s tím, že spotřeba energie na osvětlení, větrání nevytápěných prostor se do výpočtu přidává jako tzv.:přídavná spotřeba energie nevytápěných prostor.

Důležitá je také podlahová plocha vytápěné části objektu.Pokud je menší než 50 m2, PENB se nezpracovává.
Viz zákon č. 406/2000 Sb. paragraf 7a, odstavec 5 a paragraf 7, odstavec 5, písmeno a.

Pěkný den,
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros tisk