Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.11.22 / dotaz č. 146074
Dobrý den,

naše Společenství vlastníků připravuje projekt rekonstrukce půdních prostor bytového domu na půdní byt, jehož prodejem chce získat prostředky na modernizaci výtahu a na zvýšení energetických úspor. Dům byl zateplen ze SZ strany (dvorní trakt), byla provedena výměna oken za plastová. Přesto dům vykazuje relativně vysokou měrnou spotřebu tepla (ca 0,85GJ/m2) z důvodu nezatepleného stropu 6.NP(půda) a podlah (sklep) v 1.NP, jednoduchého prosklení výtahové šachty. JV strana domu směřuje do ulice a nebyla zateplena (zateplení podléhá schválení památkového úřadu - zachování fasádní linie sousedních domů). Dům je napojen na centrální zásobování teplem, je však na rozvodné soustavě terminálním odběratelem a trpí nestabilní dodávkou TUV a tepla. Proto zvažujeme i zřízení dodatečného zdroje (solární ohřev vody či FV panel).
Zajímá nás, jaké by byly náklady na pořízení energetického auditu budovy za současného využití státní podpory. Na koho se případně obrátit pro jeho zajištění. Dále nás zajímají podmínky pro získání energetického štítku domu (předpoklad po provedení rekonstrukce domu) a náklady s tím spojené.
Dobrý den,

co se týče Vašeho dotazu/popisu:

a) k posouzení energ. úsporných opatření netřeba nutně energ. audit, stačí jednodušší energ. studie, apod. příp. je možno využít dotace na Návrh energeticky úsporných opatření (NEO), v rámci které může schválený poradce EKIS posoudit jednotlivá úsporná opatření;

b) zpracováním energ. výpočtů se zabývají energetičtí specialisté vedeni pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde lze nalézt i jejich seznam; ceny za jejich služby se liší, doporučuji oslovit vícero a porovnat;

c) na Vámi zmíněná opatření lze žádat dotaci z programu Nová zelená úsporám; podporované jsou i posudky - 25 tis. na zateplení, 5 tis. zdroje energie.

d) pokud se mění obálka vytápěné části domu na více než 25 %, tak je třeba zpracovat průkaz energ. náročnosti budovy (někdy označován též jako "štítek", byť dle legislativy/norem je to něco jiného); k tomu třeba stavební dokumentace - půdorysy, řezy, skladby, technické systémy.

S pozdravem,
Pavel Adam