Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.22 / dotaz č. 146341
Dobrý den,zdravím Vás.
Zajímám se o větrání škol a tříd rekuperací. Zajímají mě dodavatelé a výrobci.
Zkušenosti, instalace v praxi.
Dobrý den,
na začátek bych bych rád napsal pár bodů obecně o větrání školských zařízení.

Koncetrace CO2 by neměla optimálně překračovat 1 000 ppm. Česká stavební vyhláška je v tomto směru benevolentnější – maximální povolená koncentrace CO2 uvnitř budovy je 1 500 ppm.
Jak ale ukázaly měření v reálném provozu, k překročení doporučené i maximální koncentrace dochází v domácnostech, kancelářích i školách. Dnešní dobře utěsněné budovy se totiž prakticky nedají pořádně vyvětrat, pokud nemají neustále dokořán otevřená okna.
Požadavky na větrání školských zařízení jsou také uvedeny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

U školských zařízení, která jsou již postavena je možnost navrhnout decentrální větrací systém. Instalace decentrálního systému je oproti centrálnímu systému jednoduší, protože jednotka nepotřebuje složíte rozvody. V interiéru pak může vypadat například jako skříň. Nevýhodou je ovšem vysoký počet jednotek v budově a s tím spojené vysoké servisní náklady (čím vyšší počet jednotek tím vyšší servisní náklady). Nelze jednoznačně říci, které řešení je investičně méně nákladné, protože záleží na mnoha faktorech a návrhu řešení. Obecně lze vycházet z toho že mohou stejně investičně náročné.

Kritéria, která zohlednit při výběru větracího systému:

Hlučnost rekuperační jednotky
je téma hlavně u decentrálních systémů, které se instalují přímo do větraných místností.
Při posuzování hlučnosti jednotek se rozhodujte podle akustického výkonu (Lw). Čím nižší, tím lepší.
Výrobci někdy uvádějí jako hodnotu hlučnosti akustický tlak (Lp), který ale závisí na velikosti místnosti, akustice a dalších faktorech, a proto není spolehlivým ukazatelem.
U centrálních systémů, kde je rekuperační jednotka většinou umístěna mimo obytné místnosti, se hluku bát nemusíte.

Hodnota účinnosti rekuperační jednotky
Důležitá je hlavně reálná účinnost, která se pohybuje od 30 % do 90 %. Nad 60 % se jedná o dobrou účinnost, ale až nad 80 % lze očekávat znatelné úspory energie.
Někteří výrobci udávají jako reálnou účinnost hodnotu při maximálním větracím výkonu. Vždy se proto ptejte, co přesně je účinností myšleno, a zda je výrobce schopný udávanou hodnotu doložit platnou certifikací. Pokud je součástí jednotky předehřev, je třeba rozlišovat tepelnou účinnost výměníku a energetickou účinnost celé rekuperační jednotky.

Výměník
Standardem jsou deskové výměníky. Stále více výrobců ale nabízí i entalpické výměníky, které kromě tepla dokáží rekuperovat i vlhkost.
Entalpických výměníků existuje několik druhů: membránové, které se ale musí po určité době měnit; rotační, které umí předejít problému s kondenzátem, ale mají nižší účinnost a složitou údržbu; nebo klapkové.Obecně se dá říct, že v nových, dobře utěsněných domech je větší šance, že vysoký výkon větracího systému povede k vysušování vzduchu. Doporučujeme proto zvolit entalpický výměník. Výběr výměníku vždy zkonzultujte s odborníkem, protože je třeba zohlednit mnoho různých faktorů.

Cena
Vždy porovnávejte cenu za celý projekt, nikoli jen cenu za rekuperační jednotku. Celkovou částku můžou ovlivnit další položky:
- čidla CO2, vlhkosti, teploty
- požadavek na chlazení
- požárně bezpečnostní řešení
- ovládací prvky
- protimrazová a protinámrazová ochrana
- záruka a servisní podmínky
- pokročilé funkce jako přichlazování nebo přitápění, napojení digestoře, specializované filtry…

Konkrétní výrobce bohužel nemohu specifikovat.

Děkuji Vám za dotaz a přejí příjemný den.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Vanický* - EKIS Brno CPD tisk