Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.22 / dotaz č. 147128
Dobrý den,
započítává se do PENBu i odsávání z kuchyňské digestoře? Setkal jsem se s názorem jednoho známého odborníka, že je to spotřeba energie na vaření a ta se do PENBu nezapočítává.
Případně je rozdíl jestli se jedná v tomto případě o bytovou kuchyni versus komerční kuchyni, kde se vaří a tedy i odsává mnohem častěji?
Dobrý den,
technické systémy započítané do Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) stanovuje příslušná legislativa, zejména vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budovy.
Do tzv. Dodané energie se započítává energie na vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.
Zda konkrétní technický systém do některé z vyjmenovaných kategorií patří a je tedy potřeba jej zahrnout do výpočtu PENB, je na zvážení energetického specialisty, který PENB zpracovává, zda v daném případě odsávání do PENB zahrnout.
Rozdíl mezi větráním kuchyně např. v rodinném domě a komerční kuchyní nepochybně je.

Obraťte se případně na energetického specialistu, který Vám PENB zpracoval, jakým způsobem postupoval.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk