Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.11.22 / dotaz č. 147447
Žádám informaci o konkrétní možnosti získání státní dotace na výměnu oken rodinného domku. Jsme manželé, žijeme v rodinném domku sami dva,
Praha 10 Uhříněves
(trvale hlášení občané dle evidence), nikdo jiný v naší domácnosti nepobývá.
V letošním roce nám bylo 70 let. Oba jsme starobní důchodci, pobíráme důchod. Nutně potřebujeme výměnu střešních oken po 25 letech. Máme již firmu rozpočet fotodokumentaci současného stavu a naplánovanou výměnu na jaře roku 2023. Děkuji za vysvětlení a pomoc.V současné chvíli probíhá upřesňování pravidel pro žadatele ze strany poskytovalete dotace - Státního fondu životního prostředí. Ladí se jak technické podmínky, tak procesní, zda budou žádosti a odborné posudky zpracovávat EKIS nebo MAS apod. Vyčkejte prosím do konce roku, kdy má proběhnout zasedání a rozhodnutí o upřesnění těchto podmínek a pravidel. Předpokládáme, že základní pravidla jako uznatelnost výdajů od září 2022 a podávání žádostí od ledna 2023 zůstanou platná.
Odpovídá:  Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex tisk