Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.12.22 / dotaz č. 149524
Jsou k dispozici vůbec nějaké dotace při realizaci FVE na bytovém domě (čtyř bytovce) -?
Vážený pane,
dotační program nová zelená úsporám poskytuje dotaci na instalaci FVE i na stávající bytové domy (obsahující 4 a více byt. jednotek). Jedná se podoblast C.3 - Fotovoltaické systémy (FVE), kde je v aktuálně platných závazných pokynech pro bytové domy, v kapitole 4.3.3, obecně uvedeno:
"Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena."
Bližší informace, technické detaily a podmínky poskytnutí dotace jsou uvedeny v dalších navazujících kapitolách předmětného dokumentu "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám", které si můžete stáhnout a přečíst na níže zaslaném odkazu:
https://novazelenausporam.cz/dokument/2533

S pozdravem
EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk