Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.1.23 / dotaz č. 149907
Dobrý den budu žádat o zelená úsporám laigt a potřeboval bych odborný posudek zpracujete mi ho ?

Vážený,
podle stávajících instrukcí mají potřebný „Odborný posudek Nová zelená úsporám Light – navrhovaná opatření“ a „Zprávu o provedených opatřeních“ zpracovávat i střediska EKIS, tj. i naše středisko EKIS v Olomouci. Naše konzultační středisko EKIS se nachází na ul. Jihoslovanská 21 v Olomouci a pro potřeby dohodnutí případné osobní konzultace mě prosím kontaktujte na tel. 777 068 990, popř. na e-mailu svobodapa@volny.cz.
Jinak „Žádost…“ a požadované přílohy se podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu AIS Státního fondu životního prostředí – viz web stránky programu NZÚ Light (https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light/) .

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc