Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151627
Nová zelená úsporám Light:
- seznámeni se základními podmínkami na internetu
- jde o výměnu oken v RD kde bydlí seniorka invalidní 2. stupně + studující syn
- na okno v šíři 3m dotace á12tisíc + dveře á 18tisíc
- Teď prosím dotaz k textu v propozicích: STÁT POSKYTUJE ZÁLOHU ?
- prosím laskavě o vysvětlení na koho se obrátit a kdo vyřizuje?
- z praxe vyplývá ,že práci za výměnu oken je nutné zaplatit hned a pak na základě faktur žádat stát o dotaci. Jak se v tomto v případě postupuje, neboť dotyčná nemá peníze v hotovosti.
Děkuji.
Dobrý den,

základními podmínkami pro získání finanční podpory z programu NZÚ Light jsou:
1. Žadatel musí být vlastníkem/spoluvlastníkem budovy
2. Žadatel zde musí mít trvalé bydliště (před 12.9.2022)
3. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud je žadatelem invalidní důchodce 2. stupně, nejedná se o způsobilého žadatele.

Výše dotace na výměnu vchodových dveří činí 18 000 Kč/kus. Pokud rozměr okna nepřesahuje 3 m jedná se z pohledu poskytovatele dotace o jedno okno a dotace činí 12 000 Kč/kus.

S žádosti o pomoc se můžete obrátit na některého z poradců pro NZÚ Light, které naleznete na stránkách https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light či na vybrané poradce EKIS/M-EKIS a Místní akční skupiny (MAS). Jejich seznam naleznete zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Podporu je možné vyplatit i formou zálohy, a to na základě žádosti. Žadatel tedy získá potřebné finance ještě před zahájením realizace (záloha se nevyplácí na základě faktur, ale na základě žádosti).

S pozdravem
Martin Horník
Odpovídá:  Ing. Martin Horník - M-EKIS Praha Ing. Horník tisk