Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151679
Dobrý den, objednali jsme si výměnu skel v plastových oknech (cca 20 let starých). Jsme majitelé rodinného domu a výměnu jsme objednali na celé obyvatelné patro. Zajímalo by nás, zda je možnost požádat o nějaký typ dotace ze zelené úsporám. Dům máme zateplený. "Slabé" místo jsou jen okna. Čekáme na realizaci. Jsme manželé ve věku 57 a 59 let. Oba pracující. Manžel je již ve starobním důchodu. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Podle informací z dotazu se domnívám, že NZU Light se na vás nevztahuje, protože starobní důchod pobírá jen jeden z členů domácnosti.
Výtah z podmínek:
Žadatelem o podporu může byt pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 9) na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvaly pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podáni žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podaní žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydleni (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

V klasickém programu NZU pro rodinné domy je nutné splnit kritéria týkající se i úspory energie. (NZU Light je zaměřen výhradně na tepelně izolační vlastnosti měněných konstrukcí). Pokud se jedná o řadový, ale ne krajní RD, pak je zde možnost pouhou výměnou výplní otvorů splnit všechny kladené požadavky. V opačném případě je nutné kromě výměny výplní otvorů realizovat zlepšení tepelně izolačních vlastností i u jiných konstrukcí budovy.
V popisu vašeho záměru uvádíte „výměnu skel v plastových oknech“. Je sice možné provést jen výměnu izolačního zasklení, ale v požadavcích programu se hodnotí kvalita měněné výplně otvorů (okna) jako celek, tedy včetně rámu. Pokud provedete výměnu jen zasklení, nebudete schopni doložit plnění požadavků na hodnotu součinitele prostupu tepla Uw (W/m2K) [celé okno, včetně rámu]
Domnívám se, že je vhodné sjednat si osobní schůzku v některém z EKIS středisek nebo s energetickým specialistou s oprávněním zpracovávat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy). Na této schůzce ověřit, zda-li je možné realizovat jen uvedený záměr nebo je nutné a možné jej rozšířit.