Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.23 / dotaz č. 151784
mam zajem o vymenu oken jedna se o 5 oken dekuji za radu
Dobrý den,
Předpokládám že se jedná o NZU Light zde je následující postup
Pro podání žádosti je nutné splnit tyto základní požadavky:
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 9) na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Pro podání žádosti je nutné zajistit
- fotky stávající stav
- odborný posudek můžu vypracovat já
- doklady všech členů domácnosti, že pobírají starobní či invalidní důchod 3 stupně nebo příspěvek na bydlení
- potvrzení žadatele, že je majitel účtu
Vygenerování kodu v AIS SFŽP pomůžu a podám žádost
Hezký den Březík
Odpovídá:  Ing. Josef Březík - EKIS Přerov Ing. Josef Březík tisk