Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.23 / dotaz č. 152464
Dobrý den,
v nejbližších měsících si nainstalujeme tepelná čerpadla a chci se zeptat, jak byste pokračovali v investicích, abychom ušetřili. Logicky se nabízí nakrmit tepelné čerpadlo fotovoltaikou, ale problém vidím v tom, že právě v období od března do října budeme potřebovat elektřinu jen na ohřev vody, ne na topení nebo jen částečně. Teoreticky bychom tedy museli nadvýrobu energie v létě uschovat na zimu, abychom byli s fotovoltaikou soběstační. To bohužel neumí nikdo. Z tohoto důvodu mě přijde smysluplnější větrná elektrárna nebo případně FVE kombinovaná s větrnou. V tomto ohledu mě zaráží, že se tím dosud nikdo u nás nezabýval. Konzultoval jsem to s architektem. Větrná elektrárna má na bytovce dvě základní úskalí. Hluk je technicky řešitelný a rotující části by neměly být viditelné, což se dá také splnit. Účinnost větrné elektrárny je v průběhu roku víceméně stejná dle větrných podmínek. Navíc už teď distributor elektřiny přestává v některých případech povolovat připojení FVE do sítě...

Co myslíte?
Dobrý den,
další z oblastí, na kterou je vhodné se zaměřit je snížení ztrát objektu a tím snížít spotřebu energie.
Jedná se zateplení obálky budovy - fasáda, střešní nebo půdní konstrukce, konstrukce mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory, okna, vchodové dveře, a další. U těchto konstrukcí je nutné volit vhodnou tloušťku tepelné izolace. U zateplení fasády je vhodné volit tloušťku tepelné izolace kolem 200 mm, návrh těchto opatření je pak vhodné konzultovat se specialistou. Těmito opatřením je možné snížit ztráty objektu prostupem skrze obálku.
Další oblastí, kde je možné snížit ztráty je větrání. Je možné větrání řešit nuceným větráním, pokud je to možné tak centrální vzduchotechnickou jednotkou nebo jednotkami dle velikosti objektu. U stávajících objektů je vhodné zvážit i variantu decentrálních rekuperačních jednotek (ty se umísťují do každého bytu, například do pobytových místnosti), návrh těchto opatření zase doporučuji konzultovat se specialistou.
Neznám více informací o Vašem řešeném objektu, ale obecná doporučení jsou, regulace otopné soustavy, zaizolování rozvodů teplé vody, seřízení oken a dveří aby těsnili co nejlépe.

U obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaická elektrárna, termické solární panely, větrná elektrárna a další je důležité vyřešit akumulaci a distribuci vyrobené energie. Další důležitou podmínkou pro instalaci těchto zdrojů je technický stav objektu (únosnost konstrukcí - statika, požárně-bezpečnostní řešení a další) a povolení na umístění těchto zdrojů. U těchto zdrojů v bytových domech je také nutné řešit distribuci a sdílení energie k jednotlivým bytovým jednotkám.

Doporučuji tedy snížit náklady na energie snížením ztrát objektu a po té řešit zdroje energie.

Pokud byste měl zájem o konkrétnější návrh opatření na Váš bytový dům, je možné si domluvit osobní konzultaci.

Děkuji Vám za dotaz a přeji příjemný den.
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD tisk