Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.2.23 / dotaz č. 153144
Dobrý den, co to je průkaz energetické náročnosti budovy? Kdo to potřebuje? Co mi sděluje? Můžete mi dát detailní informace?
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.

Průkaz energetické náročnosti budovy:
Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.
Jedná se o nástroj pro prokázání splnění podmínek platné prováděcí legislativy pro nové a větší rekonstrukce, nástroj pro klasifikaci stávajících budov v majetku státu či budov určených pro prodej či pronájem.
V nové prováděcí vyhlášce je zavedena nová metodika hodnocení přes referenční budovu. Budou nově stanoveny ukazatele energetické náročnosti budovy, celková primární energie, neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.

Povinnosti vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy:
Novostavba – při výstavbě nové budovy je PENB potřeba vždy, přičemž pro objekty s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 vydává své stanovisko SEI (státní energetická inspekce)
Rekonstrukce – PENB musí být zpracován pouze v případě, že se jedná o větší změnu dokončené budovy (tj. změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). Pokud v rámci rekonstrukce dojde k nástavbě nebo přístavbě v takovém rozsahu, že dojde k rozšíření energeticky vztažné plochy na dvouapůlnásobek, posuzuje se objekt jako novostavba
Prodej/pronájem – při prodeji nebo pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části (např. byt v bytové domě), musí dojít k předání PENB nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy
Budova ve vlastnictví orgánu veřejné moci

Přeji pěkný den
Ing. Lukáš Hlaváč


Odpovídá:  Ing. Lukáš Hlaváč - M-EKIS Cheb, Ing. Lukáš Hlaváč tisk