Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.23 / dotaz č. 153363
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně dotací na FVE od NZÚ.
Žadatel je občanem SRN a vlastní firmu a dva rodinné domy v ČR. Rodinné domy jsou napsané na firmu(s.r.o.) žadatele a pronajímá je. Zajímalo by mě, zda za těchto podmínek lze čerpat dotace z NZÚ na FVE, nebo z jiného programu?
Moc děkuji za odpověď
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

V programu NZÚ může o dotaci na rodinný dům požádat vlastník rodinného domu. Tedy i právnická osoba. Oprávněným žadatelem nejsou obchodní společnosti a fondy, pokud jejich majitelé (koneční příjemci) nejsou uvedeni v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.
Za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují:
- rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře apod.),
Podrobněji viz Pokyny pro žadatele: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/

Jako malý a střední podnikatel může využít i Operační program TAK:
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/

S pozdravem
K. Srdečný