Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.23 / dotaz č. 153470
Dobrý den, chtěl bych si zateplit svépomocí pouze část (přístavbu) starého - cca 200 let - rodinného domu. Jedná se o hospodářské venkovské stavení s metrovými zdmi, které se už asi nevyplatí zateplovat, ale přístavba cca 30ti letá by stála za úvahu. Je cihelná, tloušťky 35cm a zateplení by mělo asi 50-60 m2. Jsme s manželkou ještě pár roků v produktivním věku a zajímá mne, zda bych mohl vůbec o dotaci žádat a jestli se to vyplatí. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.

Výše podpory bude záviset na konkrétních dosažených parametrech pro celou stavbu. Neznám bližší podrobnosti, ale podle velikosti zateplované plochy odhaduji, že se bude jednat spíše o kategorii Dílčí opatření (nepodaří se dosáhnout podpory v kategorii Komplex ani Základ). Podpora zateplení stěn je v tomto případě 600Kč/m2 a podle uvedeného rozsahu zateplení tedy může činit 30-36 tis. Kč. Program NZÚ dále přispívá částkou 25 tis. Kč na projektovou přípravu (posudek).

Doporučuji použít raději polystyren šedý (grafitový) s lepší izolační schopností (lambda<0,032W/mK) a izolaci provést v tloušťce alespoň 15cm, a to proto, aby součinitel prostupu tepla zateplované konstrukce odpovídal požadavkům pro dílčí zateplení (redukce normou požadovaného součinitele U koeficientem 0,7). Správným výběrem opatření lze z dotačního programu vytěžit maximum a zároveň zajistit návratnost vynaložených prostředků trvalým snížením množství energie potřebné pro vytápění.

S pozdravem,
Miroslav Misař