Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.2.23 / dotaz č. 153692
Dobrý den, jsme majitelé rodinného domu na starobním důchodu. Uvažujeme o zateplení střechy a stropu pod půdou a chtěli bychom využít státem poskytované dotace. Rádi bychom věděli, jak máme postupovat.
Děkujeme za radu.
Dobrý den,
možností získání veřejné podpory pro zateplení rodinného domu (dále jen RD) a případně i výměny nebo instalace zdrojů energie je několik. Řešení závisí vždy na konkrétní situaci a stavu RD a možnostech investora. Pokud jste majitelé RD a oba ve starobním důchodu, můžete čerpat podporu v rámci tzv. NZU Light, která pomáhá občanům ve Vaší situaci. Díky NZU Light je možné získat až 150 tis. Kč na jedno nebo i více opatření. V každém případě vždy doporučuji projednávat řešení s odborníkem, energetickým specialistou nebo projektantem/architektem který má zkušenosti s realizacemi podobných případů. Zástupce EKIS/M-EKIS při Ministerstvu průmyslu a obchodu navíc může zpracovat žádost a odborně zastřešit celou investiční akci. Navíc je jeho práce placena z veřejných zdrojů a Vy jeho práci nemusíte hradit. Vždy doporučuji osobní prohlídku odborníkem. Povinností energetického specialisty je také odborný dozor a vypracování protokolu o provedení prací v požadované kvalitě a splnění technických parametrů opatření. Také samotnou realizaci doporučuji pokud možno s odbornou firmou se zkušenostmi. V případě zateplení půdy/střechy je především nutno zamezit možné kondenzaci par v obytné zóně.

Pokud by byl rozsah prací větší, je možné zažádat o podporu v rámci NZU. V každém případě energetický specialista je schopen poradit v širší míře, než je rozsah poradenství zde na i-EKIS.

Ing. Radim Paluska, Ph.D.