Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.23 / dotaz č. 153798
Dobrý den,
chtěla bych vědět zda je stanovena normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 dle ČSN 73 0540-2:2011 pro dveře (okno) z vytápěného do nevytápěného prostoru, případně jaký je požadavek na takovéto dveře (okno).
Jedná se mě o to, že v průkazu se objevují dveře jako dveře z vytápěného prostoru do exteriéru, případně okno z vytápěného prostoru do exteriéru. Z logiky věci by ale požadavky na tyto prvky nemusely být tak přísné, když se jedná o prvek do nevytápěného prostoru. Stejně jako stěna z vytápěného do nevytápěného prostoru má požadavek nižší než z vytápěného do exteriéru.
Zatřídění konstrukce má následně vliv na stanovení průměrného součinitele prostupu tepla U.
Jaké parametry musí plnit dveře a okno do nevytápěného prostoru z vytápěného a do jaké položky by měly být zatříděny v rámci průkazu (typ konstrukce dle ČSN)?
Přeji hezký den

Vážená paní kolegyně, děkujeme za váš dotaz.

Norma ČSN 730540 vyžaduje hodnotit konstrukci podle vnitřní povrchové teploty, resp.podle teplotního faktoru. Viz kapitola 5.1 ČSN 730540-2.

Tabulka předepsaných součinitelů prostupu tepla uvedená v kap. 5.2. normy platí pro místnosti s vnitřní výpočtovou teplotou 18 až 22°C (aby se to nemuselo pokaždé počítat). Pokud hodnotíte výplň otvoru (ať už dveře nebo okno) mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, vyjde vám různý požadavek na součinitel prostupu tepla podle toho, jaká bude teplota v nevytápěném prostoru.

Při výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy si samozřejmě můžete vytvořit nevytápěný prostor jako samostatnou zónu a okno či dveře zadat jako konstrukci oddělující zóny.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný