Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.3.23 / dotaz č. 155352
Dobrý den, pracuji na PD víceúčelového objektu (veřejné WC + víceúčelová místnost pro venk. sportovní areál)
s en. vztažnou plochou 75 m2. Objekt bude využívaný převážně v sezoně, ale invetsor požaduje instalovat el. přímotopy pro temperaci objektu proti zamrznutí vody a kanalizace v zimním období. Musí mít objekt PENB? Případně splňovat požadavky na neobnovitelnou energii. Děkuji
Dobrý den.

Děkujeme za Váš dotaz.

Bohužel ve Vašem případě, bude-li v objektu vztažná plocha ( vytápěné prostory ) bude nutný PENB jako součást PD pro stavební povolení, či ohlášení stavby.

Výjimky tvoří, dle energetického zákona :
(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
Domníváme se, že při použití přímotopů nebudete určitě splňovat požadavek na obnovitelné zdroje. Pak by byla zřejmě nutná nějaká fotovoltaika. Nebo projektovat prostory jako nevytápěné.

S přáním hezkého dne

Ing. Miroslav Nezdara
EKIS Cheb

Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara tisk