Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.3.23 / dotaz č. 156151
Bytový dům z r. 1974, asi 60 bytů. Původně bytové družstvo, nyní už si 20 let byty v osobním vlastnictví. Vzniklo SVJ. V prohlášení vlastníka se praví, že okna v bytových jednotkách náleží k těmto jednotkám, nikoli tedy ke společným částem domu. Ve smyslu právních předpisů tak jejich opravu (výměnu apod.) nelze hradit z fondu oprav, neboť ten lze užít jen k opravám společných částí. Lze na výměnu těchto oken v bytech čerpat dotaci v rámci aktuálních programů při zateplování domu (Nová zelená úsporám)? Pokud ano, kdo je příjemcem takové dotace? Pokud SVJ, jakým způsobem vše zrealizovat? Tedy kdo by byl investorem – SVJ coby příjemce dotace nebo vlastník? Pokud SVJ, vlastník by mu pak měl zbylou část pořizovací ceny uhradit? Nebo by investorem byl vlastník bytu a SVJ by mu příslušnou část dotace převedlo? Tedy SVJ by žádalo o dotaci na zateplení fasády a současně na výměnu oken, kde část dotace na výměnu oken by převedlo vlastníkům. Nebo nějak jinak?
Dobrý den
Z našeho pohledu by mělo být žadatelem a příjemcem dotace SVJ. Podmínky dotace pro novou zelenou úsporám Váš specifický případ nezmiňují. Povinnou přílohou žádosti o dotaci je souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, které bude administrátorovi dotace nejspíše postačovat pro akceptaci. Dotace tedy bude vyplacena na účet SVJ. To, jakým způsobem máte sepsány "stanovy" SVJ už státní fond životního prostředí řešit nebude a je to na Vás jak se k tomu jako SVJ postavíte. Nevíme, jak je to z právního hlediska v rámci SVJ, zda-li musí dojít ke změně. Doporučili bychom Vám toto konzultovat s kompetentní osobou v této oblasti, aby bylo vše v souladu s platnými zákony ČR. Pro bližší informace k programu nová zelená úsporám můžete kontaktovat přímo pracovníky NZÚ (www.novazelenausporam.cz).
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk