Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.3.23 / dotaz č. 156247
Vážený pane/paní,

jsem vlastníkem půdního bytu a rád bych požádal o informace o možnosti získat dotaci na rekonstrukci mého bytu. Mám problémy s netěsnícími okny a dveřmi, nedostatečným zateplením a vytápěním plynem. Tyto nedostatky zvyšují mé náklady na energie a snižují komfort bydlení.

Zajímalo by mě, jaké jsou podmínky pro získání dotace na rekonstrukci půdního bytu a jaký je postup žádosti.

Byl bych vděčný za vaši odpověď. Děkuji a přeji hezký zbytek dne

S pozdravem
Dobrý den,
v současné době lze získat dotaci z programu NZÚ (Nová zelená úsporám – bytové domy). V rámci nastavených parametrů dotačního titulu, nelze získat dotaci pouze na samostatný byt. Je nutné provést regeneraci celého bytového domu, případně nějaké části (např. zateplení severní fasády, zateplení střechy domu a aj.).
V rámci nastaveného programu NZÚ se hodnotí několik kritérií, které je potřeba splnit pro přiznání dotace (např. součinitel prostupu tepla měněné konstrukce, % snížení primární energie, % snížení dodané energie a aj.).
Podle velikosti úspor se odvíjí výše dotace.
Pokud by společenství vlastníků uvažovalo o této možnosti, je potřeba se obrátit přímo na nějakého energetického specialistu a stavebního projektanta.
Projektant zpracuje projektovou dokumentaci, energetický specialista provede energetické zhodnocení na základě projektové dokumentace. Obě tyto části jsou nutnou součástí příloh k podání žádosti.
Následně je možno podat vlastní žádost v programu NZÚ. Tuto žádost můžete podat samostatně, případně se obrátit na EKIS či EKIS-M nebo na agenturu zabývající se touto problematikou.

V současné době běží také program Nová zelená úsporám – Light. Tento program je určen primárně pro starobní důchodce, osoby pobírající invalidní důchod III. stupně a příspěvek na bydlení. Tento program je určen prozatím výhradně pro rodinné domy.