Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.23 / dotaz č. 156271
Vážená instituce,
dovoluji se zeptat na možnost získání dotace na zateplení půdních prostor. Po prostudování podmínek pro získání dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM jsem došel k tomuto závěru. Získání všech posudků, zpráv, dohledů a pod. a jejich úhrada vyjde dráž, než realizace věci bez dotace. Dnes jsem zaslechl z úst pana čerstvého ministra ŽP, že lze pomocí EKIS získat potřebné posudky atd. bezplatně.
Co mám udělat pro to, aby dotace vyšla levněji než bez dotace.
Předem velice děkuji za odpověď
Dobrý den.

Protože neznám souvislosti, které se týkají Vaší domácnosti, ani souvislosti, ve kterých hovořil pan ministr, svoji odpověď rozdělím do 3 částí, které popíší možné situace. Výběr té konkrétní, která se týká Vás, ponechám na Vás.

1. Vaše domácnost splňuje podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám light, zaměřeného na nízkopříjmové domácnosti, primárně obývané pobirateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, vlastnícími rodinný dům nebo rekreační chatu k celoročnímu pobytu. Vy sice NZÚ light ve svém dotazu neuvádíte (píšete o tzv. klasické NZÚ), ale uvádím ji dokonce na prvním místě proto, že zateplení půdních prostor (resp. zateplení stropu pod půdou) je jedním z konkrétních bodů, podporovaných NZÚ light. Současně konstatuji, že pouhým "zateplením půdních prostor" (spíše stropu mezi obytnými prostory v nižším podlaží, nebo i obytného podkroví v podstřešním prostoru) na klasickou NZÚ téměř s jistotou nedosáhnete. Nicméně skutečně veškerá asistence a příprava podkladů pro NZÚ light jsou poradenskými středisky pro žadatele zajišťovány bezplatně.

2. Směřujete na klasickou NZÚ ve stávající podobě. Uvedené zateplení půdy nedává z energetického hlediska smysl - zateplením nevytápěných půdních prostor nedosáhnete energetických úspor. Pokud by se jednalo o zateplení obývaného podkroví, provedením energetických opatření je třeba dosáhnout alespoň 10 % energetických úspor oproti současnému stavu, což si myslím, že bez dalších opatření (výměna oken apod.) nedosáhnete. Nicméně k NZÚ se dokládají příslušných dokumentů, které zjednodušeně uvádíte ve svém dorazu, které zpracovávají příslušní specialisté, samozřejmě za honorář. Netroufám si souhlasit s tvrzením, že jejich úhrada vyjde dráž, než je výše dotace, ale bezplatné nejsou.

3. Pan ministr hovořil o připravovaných změnách v dotačním programu NZÚ (klasická). Skutečně lze předpokládat, že ve 2. polovině roku dojde k jistému zjednodušení administrace a tedy rozsahu nezbytné dokumentace a podkladů, a možná k přesunutí některých povinností s její přípravou na konzultační střediska, která je zajišťují bezplatně (jejich činnost podporuje MPO, v případě NZÚ light MŽP).

Závěrem mohu konstatovat, že pokud splňujete podmínky NZÚ light, podání žádosti můžete realizovat hned. Pokud do light verze nespadáte, nechte si nejprve vyhodnotit, zda vůbec dosáhnete na takové úspory energií, které splňují minimální požadavky na získání dotace. Pokud ano, s ohledem na Vámi formulované otázky nákladů na zajištění podkladů, vyčkejte změn očekávaných ve 2. polovině roku.

Hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk