Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.3.23 / dotaz č. 156553
Dobrý den,
je možné žádat o dotaci nebo její část - tuším "Nová zelená úsporám" (v max. výši 150 000 Kč) pro občana pobírajícího starobní důchod, jenž je částečným vlastníkem nemovitosti, ve které obývá samostatný byt?
Jednalo by se o výměnu oken pouze v jeho bytě.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
žadatelem o podporu z programu Nová zelená úsporám Light může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu.
Dále je podmínkou, aby v nemovitosti měl trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň aby žadatel a všichni členové domácnosti pobírali ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). Domácností je v tomto případě myšlen celý rodinný dům.
Pokud jsou tedy splněny výše uvedené podmínky, je možné zažádat o podporu i pouze částečné výměny oken. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem a tloušťka rámu minimálně 70mm.
Výše podpory je pak 12 000 Kč na jeden kus okna či balkonových dveří.
Bližší informace o programu a podmínkách naleznete na oficiálních stránkách: https://novazelenausporam.cz/nzu-light

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB