Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.5.23 / dotaz č. 159304
Dobrý den,
hledám odpovědi v otázce vytápění a izolování domku z pískovce v chranné památkové zóně Radostín u Sychrova. Jak nejlevněji, ale nejúčinněji zajistit provoz objektu pro trvalé bydlení, kde zbouraní a nahrazení stěn moderními materiály není možné.
Děkuji
Hezký den. Ne vždy jde spojit levně a nejúčinněji. Dům pravděpodbně není celý z pískovce, ale jde o smíšenou konstrukci. Je potřeba zajistit vhodné parametry vnitřního protředí, tedy účinně větrat (odvádět tak vnitřní vlhkost z užívání objektu) a a zajistit vhodnou teplotu (vytápění). Doporučil bych úpravu a zatplení těch konstrukcí obálky, kde to je možné - stropy, střecha s izolací např. 300 mm a více. Prověřit těsnost spár oken a dalších konstrukcí. Pro vytápění pak zajištění dostatečného množství energie - při spalování biomasy využít srovnávací zásobník topné vody. Pokud tepelné čepadlo, pak zvážit s ohledem na potřebu tepla i variantu země _ voda a dimenzovat nebo upravit a doplnit topný systém na nižššé teplotní spád. Zvážit např i realizaci nových podlah vč. vrstev tepelné izolace. Z venkovní strany zajistit sucho u objektu - odvod deštové vody atd.
Na objektu, který je např. více jak 100 let starý nelze jednoduše zajistit stejný komfort, jako v objektu nyní realizovaném a pečlivě naprojektovaném a prováděném. Slabší části obálky po stránce tepelné techniky je možné dokrýt většími nároky na technické systémy.