Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.5.23 / dotaz č. 160645
Dobrý den ,
potřeboval bych poradit zda mám nárok na dotace při výměně střešních oken .
Okna mi bude měnit firma Velux.
Dobrý den,
v případě, že Vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ Light, tedy pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby a všichni členové vaší domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení, můžete si zažádat o dotaci (nejen) na výměnu střešních oken do celkové výše 140 tis. Kč. Podmínkou pro okna je, že musí být zasklena izolačním trojsklem a zastřešují vytápěné místnosti.
https://novazelenausporam.cz/dokument/3060
Dotace na každé okno je 12 tis. Kč, avšak maximálně do výše doložených nákladů.

V případě, že Vaše domácnost není nízkopříjmová podle výše uvedené definice, lze získat dotaci z programu NZÚ, avšak nikoliv samostatně pro okna, ale jen jako součást širšího projektu, který dokáže splnit podmínky uvedené v tabulce na str. 13 dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY“
https://novazelenausporam.cz/dokument/2532

S pozdravem J. Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto Czechia-Moravia tisk