Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.5.23 / dotaz č. 160652
Výpočet spalinové cesty pro venkovní zděný komín s keramickou vložkou. Kamna Blist B10 eko. Koučovod 1 m, koleno 90°. Účinná výška komínu 2,5 m. Bez přívodu vzduchu.
Pro stanovení dimenze komínu je nutné provést normovaný výpočet podle ČSN EN 13 384-1. K tomu, aby bylo možné výpočet zpracovat, musí být známy technické parametry spotřebiče (jmenovitý výkon, účinnost, obsah CO2, hmotnostní průtok spalin, teplota spalin, průměr spalinového hrdla, požadavek na tah nebo přetlak na ventilátoru). Výrobce spotřebiče neuvádí, ve svých technických podkladech, hmotnostní průtok spalin, teplotu spalin a obsah CO2. Bez těchto vstupních dat nelze normovaný výpočet provést.
Doporučujeme požadovat po výrobci spotřebiče doložení výše uvedených technických parametrů.
Výpočtem spalinových cest lze ověřit dimenzi komínového průduchu a zjistit, zda celá soustava (spotřebič, přívod vzduchu, kouřovod a komín) bude funkční. Ve výpočtu musí být splněny tři základní podmínky pro plné i částečné zatížení spotřebiče: tlaková podmínka, teplotní podmínka a rychlost proudění spotřebiče.

Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk