Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.23 / dotaz č. 160891
Dobrý den,
jsme realizační firma a vytváříme nyní nabídku na fotovoltaický ohřev vody dle NZU Light. Jaké dokumenty od nás bude potřebovat, a v jaké fázi instalace opatření, poradce EKIS, který bude klientovi pomáhat s vyřízením dotace?
Dobrý den,
potřebné informace najdete na stránkách Nová Zelená úsporám Light v dokumentu Závazné pokyny, kde jsou mimo jiné specifikovány technické požadavky na obnovitelný zdroj energie. Na stránkách NZÚ Light v sekci dokumenty najdete také vzor Zprávy o instalaci obnovitelných zdrojích energie - NZÚ Light.
Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle §10d zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Doporučuji v průběhu instalace obnovitelného zdroje provádět fotodokumentaci - stavu před a stavu po realizaci.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk