Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.6.23 / dotaz č. 161506
Dobrý den,
rád bych se ujistil ohledně povinností dle vyhlášky č. 38/2022 Sb. (vytápění) a vyhlášky č. 284/2022 Sb. (klimatizace).
Máme budovy, s instalovanými klimatizačními systémy o výkonu nad 70 kW, a tyto systémy slouží jak jako zdroj tepla (pro vytápění) tak jako zdroj chladu (pro klimatizování), budeme muset nechat dělat dvě kontroly (podle obou citovaných vyhlášek)?
Potřeboval bych objasnit zmiňovanou část u obou vyhlášek ohledně zproštění povinnosti provádět kontroly, pokud jsou zařízení trvale monitorována a řízena nadřazeným systémem. (MaR, SIEMENS Building Technologies)

S přáním hezkého dne
Dobrý den,
v podstatě pokud zdroj slouží pro vytápění i chlazení, týkají se ho obě citované vyhlášky. Současně tak i kontrola má být provedena energetickým specialistou s oprávněním na vytápění i klimatizaci (zákon 406/2000 SB. v pl. znění, § 10, písm. c a písm. d. )
Povinnost kontroly je dána zákonem 406/200 Sb. v pl. znění, § 6a, kde odst 5, písm. a, je zmiňovaná výjimka na "automatizační a řídicí systém".

Definice dle § 2, odst. 1, písm. g:
automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze všech výrobků, softwaru a inženýrských služeb, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů,

Současně požadavky jsou v 38/2022 Sb. § 9 a vyhl. 284/2022 Sb.
Odpovídá:  Ing. Ondřej Černý - M-EKIS Jičín, Ing. Černý
Téma:  Legislativa
tisk