Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.23 / dotaz č. 164330
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda máme nárok v programu "Nová zelená úsporám Light "na dotace pro výměnu oken v rodinném domě, kde trvalé bydliště má osoba pobírající důchod, která vlastní 1/2 domu (moje maminka) , já jako její dcera vlastním druhou polovinu domu, ale trvalé bydliště mám jinde. Další osoba, která má v domě trvalé bydliště, ale fyzicky žije již 3 roky v pronajatém bytě v Praze (vnučka). Jedná se o dům, kde jsou 2 bytové jednotky 3+1.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
pokud v rodinném domě žije pouze osoba, která pobírá starobní důchod a má v místě trvalé bydliště počínaje před 12. 9. 2022 , tak nárok na dotaci z programu NZÚ Light má.
V případě, že v daném RD mají trvalý pobyt další osoby, které zde však nebydlí, stačí k žádosti přiložit čestné prohlášení, že osoby bydlí jinde a souhlasí se záměrem.
Pokud důchodce žije „pod jednou střechou“ (vícegenerační dům) s osobou, která nesplňuje podmínky programu a RD není rozdělen na vymezené bytové jednotky (vlastní vchod, bez společných prostor), tak nárok na dotaci nemá, jelikož nesplňuje definici Domácnosti.
Dovolím si Vás odkázat na závazné pokyny pro žadatele a příjemce NZÚ Light, kap.10, kde jsou definovány pro účely programu pojmy „Domácnost“ a „rodinný dům“.