Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.7.23 / dotaz č. 164452
Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat, v prosinci 2021 jsme dělali nová trojvrstvá okna v nezatepleném baráku z 80. let. Původní okna byla klasická stará dřevěná dvou okna. Cena byla cca 350 000,- Kč. Okna jsou vyrobeny z trojskla, jsou velké a je jich 16 - zabírají velkou část zdí. Myslíte, že bychom měli nárok na podporu, případně jaké dokumenty musíme doložit, abychom mohli o podporu zažádat? Není mi jasné, jak doložit úsporu, kdo to může spočítat nebo na koho se obrátit?

Děkuji za odpověď
Dobrý den,
od září budou k dispozici 3 dotační programy, které je možné využívat pro rekonstrukci RD. Liší se podmínkami oprávněných žadatelů, technickými požadavky na rekonstrukci budovy nebo výměnu systémů a termínem, od kdy je možné již provedené realizace úsporných opatření, zohlednit v žádosti o dotaci.
U vašeho dotazu je primárním kritériem výběru vhodného dotačního programu časový limit pro zohlednění již realizovaných úsporných opatření:
• NZU Light: podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022
• NZU Oprav dům po babičce: Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021
• NZU: Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Hlavním kritériem pro „NZU Oprav dům po babičce“ je požadavek na komplexní rekonstrukci. Pro splnění tohoto požadavku by se nutně jednalo nejen o výměnu výplní otvorů, ale i zateplení fasád, stropu nebo střechy a zřejmě i zateplení podlahy. Ten požadavek je skutečně přísný.
Vzhledem k uvedeným hodnocením se domnívám, že z uvedených dotačních programů je pro vás vhodný klasický dotační program NZU – podoblast podpory A.
Uvádíte, že okna zabírají značnou část zdí. Je zde tedy možnost, že pouhá výměna oken splní požadavky. Nicméně pokud ne, pak bude nutné přidat další úsporné opatření (např. zateplení zdí i částečné, zateplení střechy nebo stropu)
Splnění kritérií se ověřuje a prokazuje zpracovanými Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB). Jeden se zpracovává pro stav budovy před realizací úsporných opatření, druhý po jejich realizaci. Seznam osob oprávněných zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy je uveden zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/ (druh oprávnění: Energetická certifikace budov)
K vyhotovení PENBů je potřeba stavební dokumentace. Pro předběžný výpočet je možné použít stávající dokumentaci, získanou třeba na stavebním úřadě, případně je možné že zpracovatel PENBů si provede vlastní zaměření. Nicméně součástí dokumentace nutné pro podání žádosti o dotaci je stavební projektová dokumentace, podle požadavků NZÚ. Tzn. budete si muset nechat zpracovat stavební dokumentaci od autorizovaného projektanta (ČKAIT).
Doporučil bych Vám domluvit si osobní schůzku na některém poradenském středisku EKIS. Je možné prodiskutovat váš záměr, zjistit jakou dokumentaci k budově máte aktuálně k dispozici. A navrhnout další postup.