Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.7.23 / dotaz č. 164648
NZÚ - OPRAV DŮM PO BABIČCE
Výběr firmy je individuální nebo mi bude přidělena konkrétní firma na renovaci nemovitosti / na stavbu nové nemovitosti? Mám na mysli realizaci věcí, na které budu mít dotace.
Pro dotační program "Oprav dům po babičce" jsou na stránkách www.novazelenausporam.cz zveřejněny Závazné pokyny, platné až vyhlášením příslušné výzvy (září 2023). V Závazných pokynech není stanovena povinnost odsouhlasení výběru firmy Fondem, tj. výběr stavební firmy či případná výstavba svépomocí je na Vás, k doložení realizace však musíte předložit následující elaboráty

ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU (tj. musíte zajistit odborné vedení stavby stavebním dozorem)
– předkládá se pouze pro oblast podpory A. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu,
ZPRÁVU O INSTALACI ZAŘÍZENÍ / REALIZACI OPATŘENÍ
- předkládá se pro oblasti podpory C a D. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. V případě obnovitelných zdrojů energie musí být doklad vystaven oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v případě tepelných čerpadel bez hermeticky uzavřeného chladicího okruhu také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

VYBRANÉ PODMÍNKY
- podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.
- žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti a mít v ní TRVALÝ POBYT PO CELOU DOBU UDRŽITELNOSTI, tj. 10let
- podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20 % celkové plochy RD.
- podpora je poskytována Fondem
a) ex ante formou ZÁLOHY u žádostí podaných před dokončením realizace opatření
b) ex post formou DOTACE u žádostí podaných po realizaci opatření

V případě žádostí podaných před dokončením realizace opatření je LHŮTA PRO DOLOŽENÍ DOKUMENTŮ vyžadovaných k doložení realizace stanovena na 24 měsíců, nejpozději však do 31. 6. 2028 pro všechny oblasti podpory. Lhůty jsou počítány ode dne vydání kladného rozhodnutí mistra.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk