Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165498
Kamenný dům, jak vyřešit tepelný komfort, podlahy dřevěné na hlíně, v některých místnostech vzlíná vlhkost, okna původní špaletová, zdi původní bez zateplení, topeni _ kotel na pevná paliva s rozvedením do radiatorů ve 3 místnostech, tepelné čerpadlo vzduch- vzduch v hlavní místnosti.Jak vyresit podlahy ?Topení v celé chalupě spolu s teplou vodou?
Dobrý den,
bez bližšího seznámení se skutečným technickým stavem objektu nemohu navrhnout konkrétní opatření. Takže jen obecně.
Nejprve bych řešil vzlínání vlhkosti. Ideální by bylo provést oddělení nadzemního zdiva od základů podříznutím a instalací hydroizolace. Existuje na to celá řada technologií a volba té nejhodnější závisí na stavu objektu, statice a v neposlední řadě na financích. Alternativní metodou je chemická injektáž zdiva. Všechny tyto metody jsou náročné technologicky i finančně. U historických domů často postačí vyřešit odvod vlhkosti od základů. Doporučuji vybudovat kolem domu funkční drenážní systém a provést také velký zásah do podlah na terénu. Vybourat stávající podlahy a odtěžit co nejvíce zeminy uvnitř domu (nutno konzultovat se statikem!), pod podlahami vytvořit drenážní a odvětrávané souvrství a nové podlahy na terénu řádně zateplit. Současně se zamyslet nad instalací teplovodního podlahového vytápění.
U stávajících výplní stavebních otvorů (okna, dveře) je nutné posoudit jejich technický stav a navrhnout jejich repasi nebo výměnu.
Zateplení kamenného nebo smíšeného zdiva obvodových stěn bývá problematické, ale není nemožné. Závisí na charakteru objektu. Vždy je však nutné způsob zateplení navrhnout a posoudit z hlediska kondenzace vodních par.
Pro komplexní zateplení budovy včetně instalace vhodného způsobu vytápění a ohřevu TV bude možné využít dotačního programu Nová zelená úsporám nebo jeho novou variantu "Oprav dům po babičce". Oba programy by podle informací Státního fondu životního prostředí měly být spuštěny v září 2023.