Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165500
Vlastníme s manželkou rodinný domek, jsme již oba v důchodu.
Pořizujeme fotovoltaický systém na střechu, máme požádáno o dotaci, vše již zařizuje firma, která bude realizovat instalaci a připojení do systému.
Koncem minulého roku jsme provedli zateplení půdy svépomocí. Zjistil jsem, že i zde je možné požádat o dotaci, a to i zpětně. Můžete mi, prosím, poradit, je-li to opravdu možné a v případě, že ano, kde začít, jaké jsou podmínky?
Pokud máte zažádáno o FVE z klasického dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, na zateplení půdy lze podat samostatnou žádost ve výzvě NZÚ LIGHT po návštěvě EKIS, M-EKIS nebo MAS ve Vašem RD, kteří Vám zpracují Odborný posudek a pomohou s podáním žádosti.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.

ZATEPLENÍ PŮDY SVÉPOMOCÍ
(musí být splněny podmínky programu dle Závazných pokynů ZATEPLENÍ STROPU POD PŮDOU kompletní opatření 50tis.Kč)
- Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.
- Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.
Dotace není poskytována na zateplení šikmých střešních rovin půdy (pouze na obálku vytápěné části budovy, tj. podlahu půdy)

V případě, že se FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM realizuje již jako dotace NZÚ LIGHT pro nízkopříjmové domácnosti a žádost je již podána pouze na FVE pro ohřev TEPLÉ VODY,
ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU dotovaných OPATŘENÍ je možné,
ale je třeba provést úpravy v Odborném posudku + v samotné žádosti (na konkrétním způsobu provedení ZMĚNY v žádosti je třeba se domluvit nejdříve s administrátorem Vaší žádosti, mailový kontakt přímo na Vašeho administrátora SFŽP Vám byl zaslán v potvrzovacím mailu při podání žádosti) a samozřejmě pokud za Vás žádost podávala solární firma též s dodavatelem FVE a se zpracovatelem Odborného posudku na Váš RD. Dle dosavadní zkušeností s podáním žádostí
Varianta 1 - žádost je podána před realizací, tj. ještě nebylo vydáno RM Rozhodnutí ministra / je třeba podat ODSTOUPENÍ OD ŽÁDOSTI / ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI a podat novou rozšířenou žádost s novým Odborným posudkem
Varianta 2 - žádost je podána před realizací a bylo vydáno RM Rozhodnutí ministra + již máte peníze - zálohu na bankovním účtě / je třeba podat ODSTOUPENÍ OD ŽÁDOSTI / ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI / Fond Vám vyčíslí VRATKU, tj. pošlete po obdržení variabilního symbolu zpět celou zálohu a po ukončení předchozí žádosti je možné podat novou rozšířenou žádost s novým Odborným posudkem
Varianta 3 - žádost je podána již po realizaci a bylo vydáno RM Rozhodnutí ministra + již máte peníze na bankovním účtě / NELZE podat novou rozšířenou žádost

Dle Závazných pokynů "ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI"
Žadatel je oprávněn, kdykoliv od podání žádosti až do doložení dokončení realizace, vzít podanou žádost zpět, a to přes AIS SFŽP ČR. Zpětvzetí žádosti není možné, pokud došlo k přerušení řízení Fondem, např. v důsledku provádění kontroly Fondem či kontrolních šetření jiných oprávněných orgánů.


Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk