Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165502
Chtěli bychom v RD vyměnit část oken (dvě) a vchodové dveře. RD nemá tepelnou izolaci obvodových zdí. V nemovitosti jsou trvale hlášeni: já a manželka (oba starobní důchodci) a dcera (není důchodce ani nepobírá dávky). Dcera je majitelkou nemovitosti, v současnosti zde nebydlí. Máme nárok na dotaci NZÚ LIGHT?
Dle Závazných pokynů NZÚ LIGHT je oprávněným žadatelem pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022
a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

RESUMÉ - majitelkou nemovitosti je vaše dcera, tj. žadatelem může být pouze ona, pokud splní kromě Vás i ona podmínky "nízkopříjmovosti" tj. pobírání důchodu nebo příspěvku na bydlení
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk