Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165504
Lze pro ohřev teplé vody použít střídač napětí se dvěma výstupy (pro ohřev vody a pro zapojení do distribuční sítě) tak, aby nebyl problém s dotací NZÚ LIGHT? Může se použít vyrobená elektřina jak pro ohřev vody, tak i pro spotřebu domácnosti?
Doporučuji se řídit technickými pokyny Závazných podmínek příslušného dotačního programu a dále zveřejněnými Častými dotazy s metodickou odpovědí Fondu na stránkách NZÚ.

"Může být FVE ohřev vody žadatele připojen k distribuci s přetokem nebo bez přetoku do sítě?"
Ano, ale podporovaný systém musí sloužit především pro ohřev teplé vody. Systém musí být vybaven takovou regulací, která upřednostní využití pro ohřev vody v el.bojleru nebo akumulační nádrži. Přebytky lze využít libovolně. V takovém případě je nutné upozornit, že popsaný systém bude nákladnější a dotace pokryje jen část nákladů. Pro tyto FV systémy může být výhodnější podpora fotovoltaických systémů ve standardním programu NZÚ, která může dosáhnout až 200tis.Kč. Obě podpory nelze čerpat současně.

Pokud bude instalovaný systém sloužit pro výrobu el.energie a bude propojen s distribuční sítí, musí být jeho instalace schválena správcem distribuční sítě v místě instalace a musí být dodrženy podmínky jeho připojení. Podporu v programu NZÚ LIGHT nelze žádat na FV systémy, k jejichž provozu žadatel má nebo bude mít přidělenou licenci, protože v takovém případě by se jednalo o podnikání a žádost by musela být podána v režimu veřejné podpory, ta je však v NZÚ LIGHT vyloučena.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk