Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.9.23 / dotaz č. 168640
Dobrý den,
máme zájem o výměnu oken v paneláku za plastová. Jedná se o 11 bytů a stálo by to cca 1 400 000 Kč s DPH a chtěli bychom na ně získat nějakou dotaci. Jaké jsou podmínky pro získání dotace?
Děkuji.
Dobrý den,
konkrétně 19. září 2023 startuje nová výzva programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Program je mimo jiné zaměřen na výměnu výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či
vnitřních konstrukcí na obálce budovy. Podmínkou pro získání dotace je dosažení procentních úspor a splnění parametrů nových výrobků. V případě výměny oken musí být součinitel prostupu tepla nových oken Uw 0,9 W/m2.K a lepší, bavíme se tedy automaticky o oknech s trosjkly. Procentní snížení úspor se prokazuje energetickým hodnocením, zjednodušeně se napočítá energetická náročnost domu pro stávající stav a pro návrhový a musí být dosaženo úspor u třech sledovaných parametrů. Je tedy otázkou, zda (částečná?) výměna oken by stačila pro dosažení podmínek programu.
Pokud máte zpracovaný průkaz energetické náročnosti domu, můžete se zkusit obrátit na zpracovatele, kterým je energetický specialista a zkusit s ním probrat možnosti a ověřit vámi plánovanou výměnu oken.
Pokud by byly splněny požadované podmínky programu, lze získat dotaci 2 200 Kč/m2 měněných oken (podoblast "dílčí") a zároveň lze automaticky čerpat příspěvek na zpracování podkladů (projektová dokumentace a energetické hodnocení) ve výši 50 000 Kč.
Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách programu: https://novazelenausporam.cz/dotace-pro-bytove-domy/

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB