Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.9.23 / dotaz č. 169014
Dobrý den,
mám dotaz k Závazným pokynům pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu rodinné domy.
Konkrétně se jedná o kapitolu 4 , článek 4.3.3.2,Podmínky pro podoblast C.3 . Na str. 27 v odstavci j) je mimo jiné uvedeno:

- v systému musí být instalována akumulační nádrž nebo nádrže o celkovém objemu min. 400
litrů pro ohřev teplé vody nebo kombinovaná.
Konkrétní dotaz zní: co znamená výraz "kombinovaná"? Nyní mám doma namontované dva zásobníky(nádrže) TÚV. Jeden o objemu 250l, druhý o objemu 300l, oba ohřívám pomocí FVE. Ten větší je navíc osazen výměníkem napojeným na ohřev pomocí TČ. Splňuje toto řešení podmínky pro získání podpory dle tab.1(str.10),Přehled oblastí podpory,C.1,výměna zdrojů tepla, označení TC + FV? Pro úplnost uvádím, že dotaci na FVE jsem už obdržel a nyní bych rád požádal o dotaci na TČ.
Děkuji

Vaše otázka se vztahuje k fotovoltaickým síťovým systému (C.3) a pokud se ptáte na velikost akumulační nádrže, pak je toto omezení v bodě j) 4.3.3.2 platné jen pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla.

Tedy protože se jedná prioritně v programovém bodu C.3 - převážně o systémy připojené k distribuční síti, již na konci roku 2021 byla v rámci změn podmínek Nová Zelená Úsporám škrtnuta procentuální nutná spotřeba z vyrobené elektřiny. Proto vypadlo již v této době nutnost instalace tepelných akumulačních zásobníků (bojlerů), protože s postupně klesající cenou za bateriový moderní akumulátor je ukládání do teplé vody sice stále dobrým řešením, ale ekonomicky lepším je ukládat nespotřebovanou část vyrobené elektřiny do místního akumulátoru (v budově). Tím kromě základní ceny silové elektřiny ušetříte i za všechny další součásti celkové ceny elektřiny - zejména pak distribučních poplatků.

Ohledně technické specifikace "kombinovaný zásobník". Jedná se vždy o zásobník, který kromě akumulace má jeden, dva nebo tři či více výměníků, které slouží k nahřívání zásobníku (z fotovoltaiky, z termiky, z tepelného čerpadla, z kogenerace, z plynového kotle) nebo odebírání tepla ze zásobníku do dalších napojených systémů (teplá voda, vytápění). Čím více máze zdrojů, tím více potřebujete výměníků, protože musejí být navrženy vždy na míru. Pak ale třeba při 3 nebo 4 druzích výměníků a provedením v nerezu se nesmíte divit, že například při kapacitě 2m3 se bude cena zásobníku klidně pohybovat až k 200.000 Kč. Máte ale klid na celý život...

V zásadě platí, že nemůžete vstoupit 2x do jedné řeky u Nové Zelené Úsporám. Dříve to bylo možné, ale pouze k dočerpání výše dosud nevyčerpané maximální výše dotace. To ale dnes není možné. Protože však nepíšete, kdy k financování dotace došlo, bude podle mého názoru platit, že nebudete moci bod C.3 využít znovu.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk