Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.23 / dotaz č. 169826
Potřebuji radu, jak nejlépe postupovat při úpravách našeho rodinného domu. Dům je z třicátých let a není udržovaný. Má jen novou střechu. Topení je z půlky starým plynovým kotlem a v druhé polovině klimatizací. Problém je, že je nás více spolumajitelů. Chystáme se k jakési majetkové konsolidaci, předání části domu potomkům. Půjde jen o podíl nemovitosti, jelikož v části domu žije nejstarší generace , která není přístupná majetkovým změnám.
Prosím vás o radu, jaký dotační program by byl pro náš dům nejvýhodnější z hlediska aktuálně finančního i z hlediska budoucího šetření energiemi.
Syn by měl zájem o program Oprav dům po babičce. Má svoji domácnost a nemá jinou nemovitost k bydlení. Není ale jasné, jestli postačí jeho pouze spoluvlastnictví.
Já jsem důchodce, a tak doufám, že bych mohla využít NZÚ light, což by asi byla skromnější rekonstrukce. Máme jen některá okna vyměněna za trojsklo. Staré vchodové dveře.
Situace se mi zdá dost složitá a variabilní. Doufám, že se dobereme k nějakému konkrétnímu závěru. děkuji
Dobrý den,

z pohledu proplacení uznatelných nákladů je pro žadatele na oprava rodinných domů nejvýhodnější dotace dotace NZÚ light. V této dotaci je možné získat dotaci až 100 % uznatelných nákladů. V NZÚ (Standard) a NZÚ (Oprav dům po babičce) je možné získat 50 % uznatelných nákladů na danou část podpory.

Zda je ale možné získat některou z dotací závisí mimo jiné na obecných podmínkách.
Např. v rámci NZÚ light je podmínkou, že:

– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání
žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně1, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu
pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej
pobíral po celou dobu).

Pokud je tedy domácnost (všichni obyvatelé domu) tvořena členy dle popisu níže, pak by bylo možné žádat v rámci NZÚ light.
Max. výše podpory je na části týkající se zateplení či výměny oken 150 tis. Kč na objekt, případně na solární ohřev vody dalších 90 tis. Kč. Celkem max. 240 tis. Kč.
Z této dotace je možné proto pokrýt rekonstrukci pouze části objektu.

V NZÚ Oprav dům po babičce není možné žádat o dotaci za předpokladu, že:
_
Žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu.

Zároveň, žadatel musí být ekonomicky aktivní osoba. To nejsou starobních důchodci (nevydělávající).
Syn, pokud by byl majitelem objektu, by mohl žádat i přes to, že v objektu budou dále bydlet starobní důchodci. Pak se ale posuzuje celá domácnost s ohledem na ty majetkové poměry, viz. výše.

Prvně je tedy třeba ověřit základní obecné podmínky jednotlivých dotačních programů a teprve následně posuzovat výše dotací.

Pokud by majetkové poměry byli natolik komplikované, že byste nesplňovali obecné podmínky NZÚ Oprav dům po babičce či NZÚ light, pak je možnost využít NZÚ standard. V této dotaci je možné získat dotaci na dílčí i komplexní rozsah rekonstrukce.

S ohledem na to, že se z popisu jedná o komplikovanější případ, doporučuji osobní či online konzultaci v rámci sítě EKIS.

Odpovídá:  Ing. Jan Škoda - EKIS Praha Consultora tisk