Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.23 / dotaz č. 178260
Dobrý den! Mám FVE k ohřevu vody se solárním inventorem Volt 3000. Ten ukazuje napětí od panelů, proud a napětí s kterými pracuje topná vložka bojleru. Co a jak doplnit, aby se dala měřit denně vyrobená energie a celková vyrobená energie?
Solární inventor VOLT 3000 (celým názvem VOLT GRREN BOOST 3000) je regulátorem včetně funkce MPP pro fotovoltaický ohřev vody v tzv. ostrovním režimu. Prakticky to znamená, že s tímto "regulátorem", byť je označován jako invertor, nemůžete v žádném případě napájet žádný spotřebič v síťovém provozu, t.j. paralelně připojený k síti.

Vzhledem ke konstrukci regulátoru je možné využít pouze k napájení tzv. činných spotřebičů (až 2 topná tělesa, každé na jinou zásuvku, přepínající tak, že pokud nefunguje první, funguje druhá). Žádné jiné spotřebiče induktivního nebo kapacitního charakteru - motory, nabíječe, spouštěče, osvětlení (vyjma prostých dnes v EU zakázaných žárovek, prodávaných jako ohřev pro kuřata).

V zásadě měřit vyrobenou energii můžete podle její formy. Elektrickou formu lze standardně měřit elektroměry. Mohl byste měřit ideálně asi na DC straně, byť elektroměr DC bude znamenat hodně drahou položku (několik tisíc korun), bude toto měření jedno z nejpřesnějších. Pokud byste totiž měřil vyrobenou elektřinu za "střídačem" na AC straně, protože se nebude jednat o přesně sinusový průběh - spíše naopak to bude spíše obdélníkový nebo lichoběžníkový průběh, bude výsledek tohoto AC měření zatíženo příliš velikou chybou až několik desítek procent. Otázka je, zda-li toto měření má vůbec tedy na AC straně smysl.

V případě měření energie ve formě tepla, na straně odebíraného tepla, by toto bylo možné kalorimetrem. Ale opět by se jednalo o měření, které ekonomicky bude stát vyšších několik tisíc korun a nerozumím proč bych vynakládal tak vysoké náklady, abych věděl přesně kolik tepla spotřebuji v teplé vodě. Tam bych například doporučil, pokud vůbec něco měřit, instalovat pouze vodoměr na studené straně přívodu do bojleru a měřit odběr studené vody a pouhým výpočtem, přes nastavenou teplotu topné vody na kterou patrona bude ohřívat, stanovit vyrobenou energii. Pokud však bude bojler napojen elektricky kromě fotovoltaiky ještě i další spirálou na síť, pak toto měření nebude fungovat a celý systém měření, aby vše fungovalo správně a přesně, je na doktorskou práci a výzkum, protože žádné takové zařízení, které by dnes umělo, to co potřebujete, se průmyslově a ve velkém nevyrábí. Možná i proto, že to nemá ekonomický smysl, protože náklady na samotné měření by překročily instalační náklady úsporného řešení.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk