MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, obrátila se na nás jako na majitele pozemku spol. ČEZ Distribuce s žádostí o zřízení věcného břemene pro ČEZ. Můžeme zřízení věcného břemene odmítnout?
[ 21.8.08 - dotaz číslo: 1921 - téma: Legislativa ]

Vážená paní,
tohle je otázka spíše pro právníka než pro energetického poradce. V Energetickém zákoně je nicméně v § 59 (2) napsáno:
Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.
Pokud se nedohodnete, pak nejspíš nastoupí výše zmíněný Vyvlastňovací úřad , který (zřejmě podle zákona č. 184/2006 Sb viz též http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vyvlastneni/cast5.aspx ) vás k tomu může (nebo nemusí) donutit. Hodně bude záležet na tom jak silný je ten "veřejný zájem", nepomůže ale asi to jen tak odmítnout.
Rozhodně ale se zeptejte nějakého právníka, tohle opravdu není můj obor.
S pozdravem K.Murtinger

Komplexní a srozumitelný text týkající se problémů s vyvlastňováním je třeba v tomto letáku:
http://www.eps.cz/en/php/eps.data/data.down/vyvlastneni.pdf
Karel Srdečný

Zkontrolováno: "*ba300409"
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect