Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.24 / dotaz č. 194792
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o prověření správnosti vyúčtování spotřeby tepla, teplé a studené vody. Minulý rok jsem si pořídila byt a pro potřeby předání byly ke konci listopadu zaznamenány stavy teplé a studené vody a odpařené dílky na měřidle topení. Vyúčtování bylo provedeno za měsíc prosinec, za který mnou nebyla odebrána žádná teplá ani studená voda ani nedošlo k žádnému odparu kapaliny na měřidle topení, neboť realitní kancelář v předávacím protokole zaokrouhlila v můj prospěch odebrané stavy. Ovšem ve vyúčtování se uvádí, že jsem teplou i studenou vodu (byť v minimální výši - částka je ale necelých 700 Kč) spotřebovala a stejně tak je počítáno se spotřební složkou ústředního topení (cca 1600 Kč). Rozumím, že je nezbytné hradit základní složku ústředního topení, ale nerozumím, proč mám hradit spotřební složky vody a tepla, když z mé strany nedošlo ke spotřebě. Na reklamaci mi bylo odpovězeno následující:
"Vzhledem k zastaralému způsobu měření tepla na principu odparu kapaliny nelze z fyzikálního hlediska používat jakékoliv odečty v průběhu roku. Odečty, byly rozděleny v poměru procent stanovených na jednotlivé měsíce užívání bytu. Vodu jsme rozdělily v poměru měsíců počtu užívání byty."

Je takový způsob výpočtu vyúčtování správný? Tedy skutečně se nemusí zohledňovat stavy dle předávacího protokolu, jak stanoví § 5 odst. 6 písm. b) a d) vyhlášky 269/2015 Sb. ?

Mnohokrát děkuji za Vaší pomoc
Středisko Ekis Cheb ukončilo v roce 2023 činnost.
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara tisk