Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.5.24 / dotaz č. 194911
Jsem vlastníkem bytu členem SVJ, členem družstva a obdržel jsem vyúčtování tepla, proti kterému jsem podal reklamaci. Důvodem reklamace bylo, že mi spotřeba tepla za rok 2023 dle měřičů tepla byla navýšena o korekční koeficient ve výši 1,24096344 a chtěl jsem vědět jak se korekční koeficient vypočítal, proč mi spotřeba tepla byla tímto navýšena. Družstvo, které mi vyúčtování zaslalo, předalo reklamaci k vyřízení společnosti dodávající teplo a vyřizující reklamaci. Tato společnost reklamaci nevyhověla, jak k výpočtu korekčního koeficientu přišla neuvedla, jen sdělila, že postupovala při výpočtu podle zákona a platné legislativy a reklamaci považuje za neoprávněnou a tudíž za vyřízenou.
Jak mám nyní postupovat dále, nevím jak byl vypočítán korekční koeficient, mám nárok tento postup dále rozporovat a u které instituce? Děkuji
Dobrý den,

od 1.1.2024 došlo ke změně vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Zde je odkaz, kde si lze přečíst, jakým způsobem bude docházet k rozúčtování (https://webdomu.cz/s/aktuality/pravidla-pro-rozuctovani-rozdelovani-nakladu-na-teplo-od-roku-2024). Tato změna by se měla týkat až rozúčtování za rok 2024, pokud došlo ke změně koeficientu již za rok 2023, tak je oprávněné reklamovat u SVJ. Pokud reklamace ze strany SVJ nebude vyřízena, nesouhlasíte s ní a vaše námitky nadále přetrvávají, tak nezbývá nic jiného, než se obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ), který vykonává ochranu oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

Martin Beneš